+48 507 002 992

info@magnuson.pl

EnglishGermanPolish

Do największych bolączek wielu przedsiębiorstw należy pozyskiwanie kompetentnej kadry o określonych kwalifikacjach. Wiąże się to często z długotrwałym procesem rekrutacyjnym, który zabiera cenny czas i energię, a co za tym idzie – pieniądze. A gdyby dało się przyspieszyć poszukiwania pracowników? To jak najbardziej możliwe! Wystarczy, że wybierzesz outsourcing pracowniczy. Co to jest? Na czym polega? Jakie są różnice między nim a zwykłym zatrudnieniem? Dowiedz się tego teraz!

Outsourcing pracowniczy – co to jest?

By opowiedzieć, na czym on polega, przyda się definicja. Outsourcing pracowniczy nie ma jako takiego opisu prawnego. Biznes raczej sam zdefiniował ten rodzaj współpracy, a jest nią usługa, na podstawie której jedna firma pozyskuje pracowników od drugiej. W ramach tego działania zdobyta kadra wykonuje konkretne zadania w wyraźnie określonym czasie. Specjalistów można wynająć albo od innego przedsiębiorstwa, albo od agencji specjalizującej się w takim pośrednictwie.

Różnica między outsourcingiem pracowniczym a zatrudnieniem

Główną różnicę między zwykłym zatrudnieniem a tego typu „wynajmem” pracowników widać powyżej. Oprócz tego jednak wyróżnia się także szereg innych odmiennych cech. Przede wszystkim – między zdobytą kadrą a podmiotem korzystającym z tej usługi nie występuje żaden stosunek prawny. Nie ma tu żadnego bezpośredniego ani stałego podporządkowania wykonawców w stosunku do firmy korzystającej z tego rozwiązania. Kierownictwo wciąż pozostaje w kompetencji przedsiębiorstwa, które – w myśl prawa – zatrudnia danych fachowców. Innymi słowy – wpływ usługobiorcy na pozyskanych specjalistów odbywa się za pośrednictwem agencji, z jakiej zostali oddelegowani.

Outsourcing pracowniczy a prawo

Wymienione wyżej kwestie dotyczące różnic w stosunkach wynikają z przepisów prawnych oraz orzecznictwa m.in. Sądu Najwyższego i Sądu Administracyjnego. Choć nie ma wyraźnych przepisów dotyczących outsourcingu pracowniczego, to normy dotyczące go wywodzi się m.in. z kodeksu pracy, a dokładnie z art. 23 ust. 1 i art. 82. Na podstawie tych źródeł prawa wyodrębniono konieczne elementy kontraktu między podmiotami. Tyczą się one m.in. warunków umowy, w ramach której muszą zostać dokładnie ujęte takie elementy, jak wskazanie strony odpowiedzialnej za ubezpieczenie społeczne czy wypłacanie pomocy społecznej zatrudnionym. Co istotne – polski Kodeks pracy stwierdza również, że usługa ta może być realizowana wyłącznie wtedy, gdy pracownik się na to zgadza.

Korzyści płynące z outsourcingu pracowniczego

Istnieje szereg korzyści, jakie płyną z takiego rozwiązania. Przede wszystkim outsourcing pracowniczy pomaga zredukować koszty związane z:

  • rekrutacją,

  • zatrudnieniem pracowników,

  • szkoleniami,

  • dodatkowymi świadczeniami dla pracowników.

Oprócz tego wiąże się z ogromną elastycznością w zakresie zatrudniania. Dzięki tej usłudze w krótkim czasie znajdzie się kompetentnych specjalistów, którzy są potrzebni ze względu np. na umowę dotyczącą konkretnego projektu. Ponadto w ten sposób łatwo pozyska się pracowników o nietypowych specjalizacjach. Jako zaś, że często pochodzą oni z zasobów zagranicznych, ich pula jest znacznie szersza. Dodatkowo outsourcing pracowniczy pozwala szybko zweryfikować kompetencje wykonawców i dokonać ewentualnych zmian.

Sprawdź, co możemy Ci zaoferować w ramach outsourcingu pracowniczego!

Atuty tej usługi są niepodważalne. Aby jednak czerpać pełnię korzyści z outsourcingu pracowniczego, warto zawrzeć współpracę z agencją o odpowiednim doświadczeniu. Nasza firma od lat specjalizuje się w zapewnianiu znakomitych fachowców dla rozmaitych branż. Chcesz się przekonać, jakich specjalistów jesteśmy w stanie Ci dostarczyć? Skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy ludzi, których potrzebujesz!