+48 507 002 992

info@magnuson.pl

EnglishGermanPolish

Cena prowadzenia własnego biznesu w Polsce nie należy do najniższych. Duże znaczenie w tym kontekście mają koszty zatrudnienia pracowników, które – z jednej strony – niewiele się mają do tego, ile sami zatrudnieni dostają, a z drugiej – pochłaniają duże sumy z budżetu przedsiębiorstwa. Dlatego wielu biznesmenów szuka sposobów na oszczędność w tym zakresie. Jaka optymalizacja zatrudnienia jest obecnie możliwa, aby była zgodna z prawem, a z drugiej strony – uczciwa wobec osób pracujących w danej firmie? Dowiedz się tego poniżej!

Jakie są koszty zatrudnienia pracowników na rok 2024?

Na wstępie warto zdefiniować ten termin. Otóż kosztem zatrudnienia pracowników określamy całkowitą kwotę ponoszoną pracodawcy w związku z UoP lub umowami cywilnoprawnymi, na których pracują kadry w danej firmie. W ich skład wchodzi m.in.:

  • wynagrodzenie pracownika,

  • składki ZUS,

  • opłacanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Warto zaznaczyć, że do sumy tej wlicza się wyłącznie kwoty wynikające ze zobowiązań prawnych. Benefity są opcjonalne i dobrowolne. Należy jeszcze dodać, że koszt utrzymania pracownika wiąże się z koniecznością opłacenia m.in. szkoleń z zakresu BHP, zapewniania bezpiecznych warunków na stanowisku pracy oraz badań lekarskich. Innymi słowy – to szeroki katalog, który sprawia, że przedsiębiorca musi często płacić tysiące złotych za „dawanie pracy” w swojej firmie.

Jaki zaś jest koszt zatrudnienia pracownika w 2024 roku? Kwota minimalna w styczniu wzrosła do 4242 złotych (brutto), z kolei w lipcu zostanie podniesiona do 4300 zł. Każdorazowe zwiększenie tej sumy wiąże się ze wzrostem nakładów finansowych na działalność, w tym w związku z zatrudnianiem. Przy tych sumach koszty związane z zatrudnieniem wzrosły do 5174 zł (do końca czerwca), a od połowy roku do grudnia 2024 – do 5245 zł. Trudno zatem się dziwić, że wiele firm szuka sposobu na optymalizację ich.

W jaki sposób można zoptymalizować koszt zatrudnienia pracowników?

Wydatki związane z zapewnianiem pracy można zredukować. Istnieje na to szereg sposobów, które są w pełni legalne, a przy tym pozwalają na pozyskanie kompetentnej kadry, szczególnie w sezonie wzmożonej aktywności firmy lub przy większych projektach. Przyjrzyjmy się im.

Zatrudnienie na bazie umów cywilnoprawnych

Dla wielu pracodawców taka optymalizacja kosztów zatrudnienia jest najkorzystniejsza. Obecnie mnóstwo firm oferuje współpracę na umowach cywilnoprawnych, zwłaszcza na zleceniu. Cechuje ją elastyczność – zarówno dla zatrudniających, jak i zatrudnianych. Pracownicy, o ile konkretna umowa nie stanowi inaczej, nie mają obowiązku wykonywania swoich zadań w określonym wymiarze czasowym. Same wydatki zaś – na ZUS etc., mogą zostać skutecznie obniżone.

Współpraca B2B

Taka forma zatrudnienia staje się coraz popularniejsza, szczególnie w przypadku wysoce wyspecjalizowanych fachowców. W takim przypadku zatrudniony jest de facto usługodawcą, wykonującym swoje powinności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. To pozwala realnie podnieść wypłatę (gdyż dokonuje się jej na podstawie np. faktury VAT), a także obniżyć koszty po stronie firmy.

Outsourcing i leasing pracowników

Odrębnym sposobem na zoptymalizowanie wydatków związanych z zatrudnianiem, jest pozyskiwanie kadr na podstawie ich outsourcingu i leasingu. To podobne rozwiązania, będące w istocie usługami świadczonymi przez zewnętrzne podmioty. Dzięki nim można w łatwy i błyskawiczny sposób zdobyć wykwalifikowanych fachowców, którzy są przypisani do określonych zadań na wyznaczony czas. Oznacza to więc optymalizację kosztów przez zmniejszenie wydatków związanych z rekrutacją, ale i zatrudnieniem – czy to na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło. Są one bowiem w gestii podmiotu dostarczającego pracowników. Firma korzystająca z takiej opcji płaci wyłącznie za usługę.

Zoptymalizuj koszty zatrudnienia w swojej firmie!

Jeśli chcesz obniżyć wydatki w związku z prowadzeniem swojej działalności – pomożemy Ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla Ciebie! Jako specjaliści w zakresie outsourcingu pracowniczego jesteśmy w stanie dostarczyć profesjonalne kadry adekwatne do Twoich potrzeb. Wsłuchując się w indywidualne oczekiwania klientów, pomagamy im optymalizować koszty zatrudnienia. Dlatego już teraz skontaktuj się z nami i pozyskaj pracowników, którzy pomogą Ci zrealizować nawet najbardziej ambitne projekty.