+48 507 002 992

info@magnuson.pl

EnglishGermanPolish

Wielu przedsiębiorców zatrudnia pracowników przez korzystanie z usług zewnętrznych podmiotów, dostarczających kadry o konkretnych kompetencjach. Opcja ta, choć pod wieloma względami atrakcyjna, rodzi też pewne wątpliwości i pytania. Tyczy się to m.in. kwestii bezpieczeństwa osób zatrudnianych do konkretnych zadań. Jak się więc ma stosunek między usługą, jaką jest outsourcing pracowniczy a BHP? Kto tutaj odpowiada za bezpieczeństwo pozyskanych specjalistów? Sprawdź to teraz!

Kto jest zobowiązany do dbania o prawa pracownicze w przypadku outsourcingu pracowniczego?

Na wstępie warto powiedzieć, jak wyglądają stosunki prawne między stronami umowy. Zasadniczo więc, firma korzystająca z takiej usługi zawiera umowę wyłącznie z podmiotem dostarczającym kadrę. Agencja pracy czy inna działalność gospodarcza, dostarczająca zespół, ma z kolei zawarty kontrakt z pracownikami. Oznacza to więc, że tylko ona jest de facto jej pracodawcą. Rodzi to określone skutki. Jakie?

Ciężar zadbania o prawa pracownicze stoi wyłącznie po stronie firmy outsourcingowej. To więc ona musi m.in. zajmować się kwestiami kadrowymi i administracyjnymi, w tym wypłatą wynagrodzeń, opłatą ZUS-u i zapewnieniem szkoleń oraz wyposażenia. Wiąże się to też z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej oraz przeprowadzeniem seminariów czy kursów BHP.

Właściwe zabezpieczenie pracowników outsourcingowych – jak to wygląda w praktyce?

Tak to wygląda w teorii. W praktyce jednak sprawa jest bardziej złożona, szczególnie że dotyczy tak istotnych kwestii, jak bezpieczeństwo i higiena pracy. Te z kolei zależą nie tylko od przygotowania samej kadry, ale i środowiska pracy. Spójrzmy zatem, co można zrobić, by obie firmy, tj. outsourcingowa i korzystająca z takich usług, mogły zadbać o właściwe warunki BHP w ramach outsourcingu pracowniczego (https://magnuson.pl/outsourcing-pracownik/).

Wyznaczenie wspólnego koordynatora BHP

Podstawą jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za dbanie o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w zakładzie pracy. Dlatego oba podmioty wskazują koordynatora, który zajmuje się zabezpieczeniem właściwych warunków. Osoba ta dostarcza również firmie outsourcingowej informacji dotyczących poszczególnych stanowisk i innych stref siedziby firmy. Powiadamiają więc ich m.in. o:

  • zagrożeniach dla zdrowia i życia,

  • czynnikach niebezpiecznych i uciążliwych,

  • innych warunkach, istotnych z perspektywy BHP.

Szkolenia i wyposażenie w środki ochrony indywidualnej – kto za to odpowiada?

Przed przystąpieniem do pracy, każdy pracownik musi przejść stosowne badania i szkolenia. Według prawa dopilnowanie tego spoczywa na pracodawcy, w tym przypadku więc – firmie, która na podstawie umowy o outsourcing pracowniczy, dostarcza fachowców. BHP nierzadko wymaga stosowania odpowiedniej odzieży i innych środków ochrony osobistej. To również obowiązek usługodawcy. Ma on natomiast prawo domagać się zapłaty od usługobiorcy za koszty poniesione w związku z powyższymi zobowiązaniami.

A może przeniesienie obowiązków?

Tego typu umowy są dość elastyczne. Warto więc wiedzieć, że zobowiązania dotyczące BHP mogą zostać przeniesione z firmy outsourcingowej na podmiot korzystający z usługi outsourcingu pracowniczego. W ramach tych ustaleń warto też omówić kwestie środowiskowe, występujące na stanowiskach pracy oraz w całym zakładzie.

BHP a outsourcing pracowniczy – dobierzemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie!

Dbanie o bezpieczeństwo pracowników stanowi kluczowy aspekt funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Wiedząc zaś już, jak wygląda kwestia odpowiedzialności za BHP w ramach outsourcingu pracowniczego, łatwiej będziesz mógł wynegocjować odpowiednie dla Ciebie warunki. Nasza firma (https://magnuson.pl) dba o indywidualne potrzeby klientów. Chętnie wspólnie z Tobą znajdziemy rozwiązania, które pomogą Ci znaleźć pracowników, a jednocześnie – zadbać o ich bezpieczeństwo. Zapraszamy do współpracy!