+48 507 002 992

info@magnuson.pl

EnglishGermanPolish

Kadry w firmie produkcyjnej, turystycznej czy IT nie muszą być szerokie. Wynika to z faktu, że rynek oferuje nowe rozwiązania w zakresie zatrudniania, nie tylko na podstawie umowy o pracę czy cywilnoprawnej. Możliwość zdobycia nowych pracowników daje np. praca tymczasowa albo outsourcing pracowniczy. Dzięki nim zdobycie potrzebnych specjalistów staje się proste i błyskawiczne, co szczególnie ważne z perspektywy m.in. sezonowości branży lub wielkości podejmowanych projektów. Warto jednak wiedzieć, że to dwa różne sposoby znajdowania „rąk do pracy”. Czym się różnią? Wyjaśniamy to poniżej.

Czym jest praca tymczasowa?

Warto najpierw wyjaśnić oba terminy. Czym więc jest praca tymczasowa ? To rodzaj zatrudnienia, w ramach którego pracownika pozyskuje się na określony czas. Pochodzi on z zasobów agencji pracy tymczasowej, zajmującej się pośredniczeniem między zatrudnionym a firmą potrzebującą specjalisty. Pośrednik w tym przypadku odpowiada za dopilnowanie najważniejszych formalności w tym m.in. zapewnienie wynagrodzenia dostarczonej kadrze oraz opłacanie ZUS i innych wydatków związanych z ubezpieczeniami. Specjaliści zatrudnieni w ten sposób podlegają bezpośredniemu kierownictwu podmiotu korzystającego z takiej usługi.

Jakie wydatki musi ponieść przedsiębiorstwo (tzw. pracodawca użytkownik) wybierające taką opcję? Przede wszystkim prowizję dla agencji, a także koszt związany z zatrudnieniem (w tym opłatę składek i podatków). W zamian za to uzyskuje możliwość szybkiego zdobywania i zluzowania kadr.

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Wiesz już, czym jest praca tymczasowa. A czym jest outsourcing pracowniczy? Ten rodzaj usługi opiera się na pozyskaniu przez firmę zlecającą pracowników na dany okres, ale na innych zasadach. W tym przypadku zwykle wysoce wykwalifikowani, fachowcy są oddelegowani przez inne przedsiębiorstwo lub agencję zatrudnienia do wykonania konkretnych zadań. Oznacza to, że zleceniodawca przekazuje określone prace czy funkcje konkretnemu podmiotowi, który zatrudnia specjalistów o danych kompetencjach. Ważne, aby umowa wyraźnie określała zakres obowiązków zdobytej kadry, warunki pracy etc.

Warto podkreślić, że bezpośrednie kierownictwo nad nią posiada zleceniobiorca, czyli firma dostarczająca pracowników. Ona też odpowiada za wynagrodzenie i wypłatę świadczeń oraz opłatę ubezpieczenia czy realizację innych obowiązków pracodawcy. Usługobiorca musi w tym przypadku opłacić koszt usługi, a także pokryć ewentualne wydatki związane z przeszkoleniem.

Podstawowe różnice między pracą tymczasową a outsourcingiem pracowniczym

W zasadzie oba rozwiązania wyglądają dość podobnie, a niektórzy stawiają między nimi znak równości. Jednak według specjalistów outsourcing a praca tymczasowa to dwa odmienne typy usługi. Poniżej znajdziesz tabelę pozwalającą lepiej dostrzec różnice między nimi.

 • Praca tymczasowa

  Outsourcing pracowniczy

  Podmioty umowy

  (Agencja pracy tymczasowej – pracownik tymczasowy) – pracodawca użytkownik

  Zlecający – (zleceniobiorca – pracownik outsourcingowy)

  Rodzaj umowy

  Umowa o pracę tymczasową (między agencją a fachowcem), umowa o świadczenie usług (między agencją a usługobiorcą)

  Umowa o świadczenie usług (między zlecającym a zleceniobiorcą)

  Kierownictwo

  Przysługuje pracodawcy użytkownikowi

  Przysługuje firmie zatrudniającej pracowników (zleceniobiorca wywiera wpływ pośredni)

  Odpowiedzialność

  Agencja odpowiada za zobowiązania pracownicze wobec pracownika; Zleceniodawca odpowiada za bezpieczeństwo na stanowisku i nadzór nad pracą

  Zleceniobiorca ma wszelkie zobowiązania pracownicze wobec pracownika

  Przykładowe zastosowanie

  Sezonowe zatrudnienie np. w firmach produkcyjnych, budowlanych, rolniczych czy eventowych

  Okresowe zatrudnienie wyspecjalizowanych fachowców (np. wyspecjalizowanych w zakresie IT czy zarządzania)

  Rozliczenie

  Opłata za faktyczną liczbę przepracowanych godzin

  Ryczałt lub w oparciu o efekt wykonanej pracy

  Która opcja lepsza? Outsourcing czy praca tymczasowa?

  Po przyjrzeniu się szczegółom wyraźnie widać, jak wyraźne różnice są między obiema usługami. Trudno natomiast orzec, która z nich jest lepsza. Zarówno outsourcing pracowniczy, jak i praca tymczasowa mają swoje zalety i wiele zależy od potrzeb konkretnej firmy. Zastanawiasz się, co będzie najlepsze dla Ciebie? Jeśli masz pytania lub wątpliwości albo już jesteś zdecydowany, by skorzystać z jednego z tych rozwiązań – zachęcamy do kontaktu z naszą firmą!